Studenckie Koło Naukowe Ochrony Środowiska AGH

Działalność

DZIAŁALNOŚĆ SKN OCHRONY ŚRODOWISKA

Przykładowe tematy referatów

 • 2009
 • BADANIE TOKSYCZNOSCI OSTREJ DETERGENTÓW I SCIEKÓW METODA FLUOROTOX – Agnieszka Szafran Kinga Sliwakowska
 • POLSKIE OSIAGNIĘCIA W ZAKRESIE BIODEGRADACJI ZANIECZYSZCZEŃ ROPOPOCHODNYCH SRODOWISKA PRZYRODNIECZEGO – Krzysztof Potocki, Bartłomiej Radomski Mateusz Rusała, Mateusz Sawczak
 • STAN BADAŃ SWIATOWYCH W ZAKRESIE BIODEGRADACJI WĘGLOWODORÓW – Natalia Przybyło Marzena Kuzniar
 • WPŁYW STYMULACJI LASEROWEJ ROSLIN NA PRZYROST ICH BIOMASY – Szymon Ginda
 • METODY KOMPUTEROWEJ ANALIZY OBRAZU W BIOMONITORINGU SRODOWISKA – Kamil Kasztalski
 • MONITORING POWIETRZA W REJONIE PIENIŃSKIGO PARKU NARODOWEGO – Strzałkowski Adrian Rzeszutek Mateusz
 • MONITORIG ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA TERENIE UZDROWISKA SZCZAWNICA – Joanna GÓRSKA Michał CHUDY 2010
 • Szczucin – „Miasto Azbestu” – wczoraj i dzis – Monika Kwiatkowska
 • PERSPEKTYWY ROZWOJU TERENÓW CHRONIONYCH NA PRZYKŁADZIE DOLINY DOLNEJ SKAWY – Grzegorz Ciępka
 • Porównawczy monitoring ekspozycji zabytków Krakowa na zanieczyszczenia motoryzacyjne – Karolina Piotrowska Tomas Ruzovic
 • Międzynarodowe Warsztaty Florencja 2010 a perspektywy udziału młodzieży akademickiej w nowej formie interdyscyplinarnych szkoleń nt. zrównoważonego rozwoju – Karolina Piotrowska Katarzyna Wontorczyk
 • Porównawcze badania wpływu zanieczyszczeń motoryzacyjnych na Swiatowe Dziedzictwo Kultury we Florencji, Bolonii, Istambule i Paryżu – Karolina Piotrowska, Katarzyna Wontorczyk
 • Zastosowanie stymulacji laserowej natywnego Trichophyton mentagrophytes do przyspieszenia biodegradacji skażeń ropopochodnych – Monika Rymarczyk, Andrzej Potocki, Bartłomiej Radomski, Mateusz Rusała, Mateusz Sawczak

Prace doświadczalne SKN OŚ

Udział w seminariach, konferencjach, współpraca zagraniczna:

 • Udział w Sesji Kół Naukowych Pionu Górniczego.
 • Obozy Naukowe w Pieninach 2001, 2002, 2003, 2004, 2009, 2010, 2011 – badania wpływu zanieczyszczń motoryzacyjnych (SO2 i NO2) na przyrodę Pienińskiego Parku Narodowego oraz mieszkańców Szczawnicy .
 • IV Studencka Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Szanse i zagrożenia gospodarki odpadami”,Akademia Ekonomiczna im.Oskara Langego we Wrocławiu (Jelenia Góra, 25 maj 2007)
 • V KNS – Konferencja Naukowa Studentów „Człowiek, Cywilizacja, Przyszłość”,Politechnika Wrocławska (Wrocław, 21-23 maj 2007)
 • Międzynarodowa Konferencja Studentów i Młodych Naukowców „Topical Issues Of Subsoil Usages” organizowana przez Państwowy Instytut Górniczy im. G.V. Plekhanova w St. Petersburgu – Uniwersytet Techniczny (St.Petersburg, 25-27 kwiecień 2007).
 • Międzynarodowe Warsztaty Srodowiskowe we Florencji 2002 nt. Zrównoważonego Rozwoju, zajęcie I miejsca w konkursie na „Projekt Żrównoważonego Rozwoju Florencji”
 • Międzynarodowe Warsztaty Srodowiskowe we Florencji w 2003 r. „Artistic Heritage and Environmental Values within Urban Development”
 • Międzynarodowe Warsztaty Srodowiskowe we Florencji w 2004 r. „Achievements of Cross – Culture developement of Florence,Cracow and selected cities and Training for Human – Oriented developement of Culture and Science for Better Future for All” (których pomysłodawca i organizatorem był prof. dr hab. dr h.c. Jan Dobrowolski – opiekun SKNOS)
 • Udział w Międzynarodowej Konferencji UROECO 2002, 2003, 2004 – sesje posterowa (najlepsze pracae zostały opublikowane).
 • Udziała w konferencji WACRA EUROPE XIX International Conference „Long term responsibility for substanable life” w Brnie
 • Udział w IV Ogólnopolskim Przeglądzie Działalności Studenckich Kół Naukowych Przyrodników w Krakowie.
 • Udział w Ogólnopolskim Seminarium Kół NAukowych Akademickiego Stowarzyszenia Studentów Biotechnologii „Biotechnologia w ochronie środowiska” w Lublinie, na KUL – zajęcie II miejsca w konkursie na najciekawszą pracę.

Współpraca ze studentami z Uniwersytetu w Wiedniu oraz udział w spotkaniach z profesorami z polonii zagranicznej.

Back to Top