Studenckie Koło Naukowe Ochrony Środowiska AGH

O nas

Studenckie Koło Naukowe Ochrony Środowiska
utworzono na wydziale GGiIŚ w 1980 roku
założycielem i opiekunem do chwili obecnej jest
prof.dr hab. dr h.c. Jan Dobrowolski.

Rozwijamy zastosowanie nowych metod do:

– wczesnego wykrywania środowiskowych zagrożen dla reprodukcji zasobów biologicznych (bioróżnorodności) oraz dla zdrowia ludzi (szczególnie przez ochronę łańcucha pokarmowego przed skażeniem), a także dla Światowego Dziedzictwa Kultury (głównie w Krakowie),

– bardziej skutecznego zapobiegania zagrożeniom zdrowia konsumentów, a także ekspozycji na zanieczyszczenia szczególnie cennych obiektów przyrodniczych i zabytkowych po przez zastosowanie innowacyjnej biotechnologii laserowej do ograniczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń motoryzacyjnych, oraz dla zwiększenia efektywności biologicznych metod oczyszczania ścieków.

Koło Naukowe aktywnie uczestniczyło w realizacji pierwszych w Polsce wymiennych praktyk w zakresie inżynierii i ochrony środowiska dla grup studentów oraz nauczycieli akademickich w Wielkiej Brytanii oraz w naszym kraju – w oparciu o umowę o współpracy pomiędzy AGH i Sunderland Polytechnic (obecnie Uniwersytet w Sunderland w północnej Anglii). Reprezentanci SKN Ochrony Środowiska uczestniczyli też w praktykach i szkoleniach w Finlandii, Holandii i Niemczech.

Już w 1989 r. rozpoczęto cykl kompleksowych szkoleń i konferencji nt. przygotowania kadr dla integracji europejskiej na rzecz ekologicznie – zrównoważonego, trwałego rozwoju społeczno – gospodarczego. Brali w nich udział przedstawiciele Koła Naukowego, podobnie jak w cyklach „środowiskowych „Technicznego Uniwersytetu Otwartego.

Najważniejszą problematyką badawczą jest ocena wpływu motoryzacji na stan środowiska, a także na obiekty o szczególnej wartości przyrodniczej i kulturowej. Od kilkunastu lat członkowie SKN uczestniczą w porównawczym monitoringu środowiska dotyczącym ekspozycji Światowego Dziedzictwa Kultury w Krakowie i Florencji, na rosnące zanieczyszczenia motoryzacyjne. Prowadzone są również badania porównawcze nad wpływem rozwoju transportu samochodowego na zanieczyszczenie obszarów szczególnie chronionych (m.in. Pieniński Park Narodowy). Badania dotyczą oceny średnich poziomów wybranych wskażników zanieczyszczeń pochodzenia motoryzacyjnego i przemysłowego w okresie grzewczym oraz podczas wakacji.

Komplementarne do monitoringu środowiskowego prace członków SKN OŚ dotyczą też nowych metod monitoringu biologicznego (testów biologicznych do oceny jakości wód) i różnorodnych zastosowań biostymulacji laserowej w biotechnologii i inżynierii środowiska (np. pod Kątem zwiększenia skyteczności biologicznych metod oczyszczania i zagospodarowania obszarów zdegradowanych).

Pragniemy by prace studenckiego ruchu naukowego w coraz większym stopniu służyły poprawie środowiska człowieka i trwałemu rozwojowi gospodarczemu różnych rejonów Polski, w tym naszych „małych ojczyzn”

Back to Top